Traducerile in legislatia penala

Avand in vedere multitudinea de procese penale cu element strain ce se desfasoara in Romania, legea in materie penala prevede o serie de conditii de indeplinit privind acest gen de situatii. Astfel, daca in Codul de Procedură Civilă se menționeaza dreptul partilor...

Necesitatea traducatorilor in procesul civil

Legislatia in domeniul traducerilor scrise si orale nu este atat de stufoasa ca in alte domenii, insa ofera pentru pasionatii in domeniu cazuistica destul de interesanta. Ne referim la anumite cazuri in care legiuitorul prevede conditia apelarii la un traducator si/...

Procedura de legalizare a traducerilor

Traducerile se pot realiza in mai multe moduri: simplu, autorizat, legalizat, supralegalizat/apostilat. De obicei, intre segmente din domeniul privat, unde se incearca simplificarea modului de operare, atunci cand este nevoie de traducerea unor documente, acestea se...
Call Now Button