Legislatia in domeniul traducerilor scrise si orale nu este atat de stufoasa ca in alte domenii, insa ofera pentru pasionatii in domeniu cazuistica destul de interesanta. Ne referim la anumite cazuri in care legiuitorul prevede conditia apelarii la un traducator si/ sau interpret pentru indeplinirea anumitor proceduri, datorita elementului strain din speta respectiva.

Vom aminti in continuare cateva exemple din Codul de Procedura Civila cu reglementari referitoare la necesitatea utilizarii unui traducator autorizat/interpret.

In primul rand, printre principalele articole referitoare la desfasurarea judecatii, legea stabileste ca procesul civil se desfasoara in limba romana si explica ce drepturi au cetatenii straini sau apatrizii parte in proces, care nu vorbesc limba romana. Astfel, acestia au dreptul de a lua la cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii prin intermediul unui traducator autorizat. Prin comparatie, Codul de procedura civila din 1865 nu prevedea nimic referitor la astfel de situatii.

In al doilea rand, legiuitorul impune conditia ca, atunci cand se depun inscrisuri in cadrul unui proces civil, daca acestea sunt redactate intr-o limba straina, sa fie insotite de copii certificate si traduceri legalizate ale documentului respectiv, realizate de un traducator autorizat.

Aici trebuie sa mentionam ca datorita experientei in domeniul traducerilor, putem afirma ca nu intotdeauna in instanta se vor prezenta traduceri legalizate ale inscrisurilor in cauza. Aceasta deoarece nu intotdeauna se pot realiza traduceri legalizate de pe un document, ci doar cand notarul care legalizeaza semnatura traducatorului accepta acest lucru, luand in considerare dispozitiile din lega notarilor publici care fac referire la legalizarea de traduceri. In acest caz, se vor traduce autorizat dar se  va aplica stampila traducatorului pe fiecare pagina a traducerii, de preferat si pe copia documentului atasata traducerii, iar la sfarsit, pe langa formula standard de incheiere de autorizare a traducatorului, se va mentiona ce tip de document a fost tradus, cate pagini contine si de cine a fost eliberat.

Nu in ultimul rand, in cadrul dispozitiilor referitoare la procedura de judecata intr-un proces civil, se prevede ca daca una din parti nu cunoaste limba romana, instanta va trebui sa foloseasca un traducator autorizat. De asemenea, se specifica faptul ca, daca partile sunt de acord, judecatorul sau grefierul vor indeplini atributiile de traducator –in cazul acesta intepret – (bineinteles, daca acestia cunosc bine limba vorbita de partea care nu cunoaste limba romana).

Call Now Button
× Whats App